Cennik


 
 
       1. Zapytania ofertowe wyceniane są indywidualnie i w oparciu o przysłane zdjęcia tylko na email firmowy, zapytania na kontakt Facebook traktowane są drugorzędnie.


       2. Powodem takiego ‘indywidualnego’ podejścia są skrajnie różne poziomy trudności w wykonaniu detali zróżnicowanych swoim (często bardzo skomplikowanym) kształtem pod względem np.: ilości krawędzi, kątami zagięć krawędzi, ilością i rozmieszczeniem otworów itp., itd.


       3. Przed zrobieniem zdjęcia detalu/detali należy koniecznie tuż obok umieścić linijkę, lub inny przyrząd do mierzenia, a następnie sfotografować całość w celu wykonania przez nas prawidłowego pomiaru wielkości detalu/detali do wyceny.


       4. Niektóre detale, o nietypowych dla tej technologii kształtach przestrzennych, przed wyceną będą wymagały przesłania próbek do testów, o czym poinformujemy Państwa emailem. Wysyłka w obydwie strony jest realizowana na koszt zamawiającego a za jakość wykonanych próbek nie ponosimy odpowiedzialności, zanim nie zostaną one wspólnie uzgodnione jako zamówienie przyjęte do realizacji. Wykonanie próbek jest również poddawane wycenie (i płatnez racji na to, iż zwykle są to nietypowe i trudne do wykonania elementy.       Przykład poprawnie wykonanej fotografi do wykonania wyceny elementu: